OpenSesame CRM
Richterslaan 2
NL - 3431 AK Nieuwegein
Telefoon: +31(0)30 60 35 640
E-mail: info@os-crm.com
Web: www.os-crm.com

[ vacatures | informatie aanvragen | contact ]

image: de woestijn - informatie op elke werkplek
OpenSesame CRM
Richterslaan 2
NL-3431 AK Nieuwegein
telefoon : +31(0)30 60 35 640
fax : + 31(0)30 63 00 333
e-mail : info@os-crm.com

Onze CRM projectaanpak

OpenSesame CRM is ervaren en gespecialiseerd in de uitvoering van het totale CRM traject. Wij maken jullie succes tot ons doel. Van projectmanagement, implementatie, configuratie, koppelingen en integratie tot training en after service.

Onze aanpak is er een van toewijding en fasering. Fasering levert meer mogelijkheid tot bijsturing, gewenning, nuance en pragmatisme op en draagt daardoor bij aan een succesvol traject.

Onze aanpak

Het is goed om aan de start van een CRM implementatietraject een CRM strategie te hebben. Hou het realistisch en gebruik bijvoorbeeld onze CRM Checklist om jullie strategie concreet te krijgen. Uiteraard kunnen we jullie hier ook in bijstaan.

1. Kick-off

Het project krijgt een duidelijke start met een kick-off meeting. De betrokkenen ontmoeten elkaar en het project wordt in kaart gebracht.

Tip: betrek de directie bij het CRM traject. Goed voorbeeld doet goed volgen.

2. Fasering

We kennen fases toe aan het project die elk seperaat hun evaluatie en levering kennen. Vaak wordt een fase gedefinieerd door een werkproces of door een afdeling.

3. Inrichtingcycle

Per fase volgen we een methode van 1) inrichten, 2) testen en 3) feedback. Dan leveren of opnieuw de circel door.

4. Levering

Als de essentiele fases geleverd zijn kan de eerste groep gebruikers zich gereed maken voor de start. Dit betekent dat documentatie beschikbaar moet zijn en mensen getraind worden. Het kan heel goed dat bepaalde afdelingen of functionaliteiten pas later actief worden.

Tip: "culture is king", dit betekent dat los van de functionaliteit ook de mindset van de toekomstige gebruikers getraind moet worden.

5. Lancering

Het moment waar we al die tijd naartoe hebben gewerkt: de ingebruikname van het systeem. Wij staan stand-by en begeleiden een soepele start.

Noot: In uitgebreide trajecten of migraties zien we vaak nog tussenstappen zoals informatieanalyse, datamigratie en integratie met andere systemen. Indien dit van toepassing is worden deze uiteraard als logische stappen aan het projectplan toegevoegd.


Naar boven

Case

GGZ instellingen en IntranetZorg kan doelmatiger en efficiënter. Kennisuitwisseling leidt tot betere beslissingen in zorginstellingen. Dat betekent al snel kortere wachtlijsten, want...

Lees verder >